Start DXSpider bij het booten

Om DXSpider te starten bij het booten, moet er wat aangepast worden in de /etc/inittab.
Eerst moet onder staan de regel worden uitgeschakeld, hier kan simpel een # voor.

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
#6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

We gebruiken tty6 voor DXSpider, dus deze moet worden uitgeschakeld.
Nu kunnen we de onderstaande regel toevoegen aan de /etc/inittab

##Start DXSpider on bootup and respawn it should it crash
DX:2345:respawn:/bin/su -c "/usr/bin/perl -w /spider/perl/cluster.pl" sysop >/dev/tty6

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.