Linux Iptables Blok een compleet land.

Hier onder een iptables script wat het mogelijk maakt om hele landen te blokken.
Op http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/countries staan de landen files die je kunt gebruiken.